Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

"Przełomy" - inauguracja

czwartek, 01/10/2009
"Przełomy" - inauguracja

Zainaugurowano działalność Centrum Dialogu „Przełomy”. Nowa instytucja będzie miejscem debat i prezentacji na temat roli Szczecina i jego mieszkańców w wydarzeniach minionych kilkudziesięciu lat.

Centrum będzie oddziałem Muzeum Narodowego w Szczecinie. Powstanie na pl. Solidarności. Wiemy jak będzie wyglądać. Rozstrzygnięto właśnie  konkurs na koncepcję architektoniczną gmachu. Nadesłano na niego 55 prac. Komisja konkursowa za najlepszą uznała koncepcję wykonaną przez zespół KWK promes arch. Robert Konieczny z Katowic w składzie: Robert Konieczny, Dorota Żurek, Katarzyna Furgalińska, Aleksandra Pieczara, Stanisław Młyński, Barbara Janowska.
Zdaniem architekta Jacka Lenarta, który uzasadniał werdykt jury, przedstawiona koncepcja odwołuje się do przeszłości miasta, ale wybiega też ku przyszłości. „ Oparcie ideowego rozwiązania o klarowną przestrzeń publiczną pl. Solidarności, którego centralnym punktem pozostaje Pomnik Ofiar Grudnia dyskretnie skrywając funkcje użytkowe, jest nowatorskim i twórczym spojrzeniem na konkursowe zadanie” – napisało jury w uzasadnieniu.     
Rozstrzygnięcie konkursu uznano za inaugurację działalności Centrum. W uroczystości, która odbyła się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego wzięli udział m.in. Piotr Krzystek, marszałek Władysław Husejko, uczestnicy wydarzeń historycznych, historycy. Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego odznaczeni zostali Andrzej Milczanowski i Edmund Radziewicz.  

- Cieszę się, że wspólnymi siłami możemy zrealizować przedsięwzięcia, które przyczyni się do budowy tożsamość Szczecina i jego mieszkańców - powiedział podczas uroczystości Piotr Krzystek.
- Nie mam wątpliwości, że miejsce to szybko stanie się istotnym punktem na mapie miasta, wizytówką i jego i regionu – powiedział Władysław Husejko. 
Marszałek poinformował, że Centrum powinno zostać otwarte pod koniec przyszłego roku. Do tego czasu zainteresowani jego działalnością mogą odwiedzać stronę internetową  „Przełomów”, którą uruchomiono podczas uroczystości. Pod adresem www.przełomy.muzeum.szczecin.pl umieszczono materiały, które znajdą się w nowym muzeum m.in.  zdjęcia i dokumenty, archiwalne informacje medialne dotyczące przełomowych wydarzeń historycznych.
Pomysł utworzenia w Szczecinie miejsca, pokazującego polityczne przełomy w historii miasta na tle wydarzeń ogólnopolskich i europejskich, narodził się ponad cztery lata temu pod hasłem „Muzeum Przełomów”. Idea była taka, by pokazać udział szczecinian w kluczowych wydarzeniach ostatnich kilkudziesięciu lat, których finałem była zmiana systemu, likwidacja żelaznej kurtyny i przywrócenie Europie jedności. Najważniejszymi prezentowanymi wydarzeniami w ramach Centrum Dialogu „Przełomy” będą szczeciński Grudzień ’70 i Styczeń 71, Sierpień 80, wizyta w Szczecinie Jana Pawła II w 1987 r. sierpniowe strajki z 1988 r i ich efekt - okrągły stół i wybory z czerwca 1989r. Zostaną przypomniane wcześniejsze wydarzenia: rok 1945, czyli przejęcie władzy przez administrację polską oraz całkowita wymiana ludności. Zaprezentowana będzie też historia granicy na Odrze i Nysie, a także przedstawione efekty stacjonowania na Pomorzu Zachodnim Armii Radzieckiej Muzeum ma też przypomnieć, jak szczecinianie przeżyli najgorszy stalinowski okres, a także lata 1956, 1968, czy 1976 r. – momenty, w których w różnych miastach Polski dochodziło do protestów społecznych.

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt