Uczelniane Biuro Karier Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Uczelniane Biuro Karier Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 Oferta dla studentów:

  • gromadzenie i udostępnianie ofert praktyk studenckich, kursów językowych, stypendiów krajowych i zagranicznych, gromadzenie i udostępnianie informacji o firmach w kraju i zagranicą.

Oferta dla absolwentów:

  • informowanie o możliwościach dalszego podwyższania kwalifikacji,
  • gromadzenie ofert dot. możliwości pracy jako wolontariusz,
  • gromadzenie informacji o firmach w kraju i za granicą oferujących zatrudnienie,
  • informowanie o stypendiach naukowych krajowych i zagranicznych.

Oferta dla pracodawcy:

  • przekazywanie nadesłanych ofert pracy zainteresowanym studentom i absolwentom,
  • umożliwienie korzystania z potencjału naukowego absolwentów,
  • organizowanie bezpośrednich kontaktów studentów z pracodawcami np. w formie wizyt informacyjnych w firmach, konferencji,
  • UCB pomaga pracodawcom znaleźć odpowiednich kandydatów poprzez wyszukiwanie kandydatów spełniających wymagania wskazane przez instytucję.

SIEDZIBA
Pomorski Uniwersytet Medyczny
budynek Rektoratu
ul.Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Strona www: www.pum.edu.pl