Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”

W dniu 16 lutego 2018 r Komisja ds. wyboru najemców lokali mieszkalnych spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w ramach programu „Dom dla absolwenta” dokonała analizy złożonych wniosków pod kątem ich zgodności z regulaminem naboru wniosków. Komisja przyjęła, jako spełniające wymagane kryteria, wnioski następujących osób:

1. Krzysztof Prósiński
2. Katarzyna Peszko i Bartosz Orzechowski
3. Bartosz Kryński
4. Łukasz Bednarski

Przewodniczący Komisji
Kamila Bogusławska