Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”

W dniu 12 października 2017 r Komisja ds. wyboru najemców lokali mieszkalnych spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w ramach programu „Dom dla absolwenta” dokonała analizy złożonych wniosków pod kątem ich zgodności z regulaminem naboru wniosków. Komisja przyjęła, jako spełniające wymagane kryteria, wnioski następujących osób:

1. Marta Kasyk
2. Urszula Mikołajczyk
3. Maciej Gromadzki
4. Patrycja Kasprzak
5. Joanna Splinter
6. Grzegorz Zalewski
7. Daniel Janicki
8. Katarzyna Friedrich

Ogłoszenie