Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”

W dniu 24 maja 2017 r Komisja ds. wyboru najemców lokali mieszkalnych spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w ramach programu „Dom dla absolwenta” dokonała analizy złożonych wniosków pod kątem ich zgodności z regulaminem naboru wniosków. Komisja przyjęła, jako spełniające wymagane kryteria, wnioski następujących osób:

1. Marija Rapp, Łukasz Koncewicz
2. Piotr Adamczyk
3. Bartosz Oliwa
4. Patryk Diak
5. Piotr Szczotkowski
6. Miłosz Mirowski
7. Daniel Materka
8. Jakub Nowak
9. Marzena Nowak
10. Paulina Hatłas
11. Dorota Walczak
12. Wojciech Antoniewicz
13. Mikołaj Tyliszczak
14. Agnieszka Ogrodniczak
15. Patryk Bąkowski
16. Iwona Harasim
17. Piotr Ławniczak
18. Mariusz Szurgot

Przewodniczący Komisji
Kamila Bogusławska