Fundusz stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin

Fundusz stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin

Od 2010 roku Prezydent Miasta Szczecin przyznaje stypendia dla studentów i doktorantów. Wsparcie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, promowanie wybitnie zdolnych studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych, a w szczególności - opieka nad uczniami wybitnie uzdolnionymi mają na celu budowanie potencjału naukowo-badawczego naszego miasta.

Szczegóły dotyczące programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dostępne są w BIP.

Miasto podejmuje także wysiłek na rzecz tworzenia warunków do budowania w Szczecinie społeczeństwa wiedzy. Środowisko akademickie wspólnie z władzami miasta, zobowiązało się m.in. do: współpracy w tworzeniu kierunków studiów i specjalności wynikających z aktualnych potrzeb regionu, współdziałania na rzecz ściągania do Szczecina wybitnej kadry naukowej i badawczej, popularyzacji wiedzy oraz promowania nauki i sztuki.

Pełna informacja dotycząca funduszu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin znajduje się w załączniku.

Warto studiować w Szczecinie!