Ekonomia dla dzieci i młodzieży

Ekonomia dla dzieci i młodzieży

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US prowadzi nabór na kolejną edycję Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz po raz pierwszy rekrutuje gimnazjalistów do Akademii Młodego Ekonomisty.

Adresatami Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD) są uczniowie klas piątych i szóstych szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści. Program realizowany jest tylko w pięciu miastach Polsce: w Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i w Gdańsku. EUD posiada także ofertę skierowaną do rodziców i opiekunów. Jest to cykl zajęć poświęconych zagadnieniom związanym z wychowaniem, kształtowaniem kompetencji społecznych i postaw przedsiębiorczych dzieci oraz świadomym korzystaniem z mediów masowych.

Natomiast Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej, który ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcanie jej do bliższego zainteresowania się zagadnieniami ekonomicznymi. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji  Kierunków Ekonomicznych. Semestr zajęć składa się z sześciu spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Proponowane w tegorocznej edycji tematy spotkań to: Trendy w marketingu, Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa, Mierniki dobrobytu gospodarczego, Zarządzanie w kryzysie, Komunikacja interpersonalna kluczem do sukcesu w biznesie oraz Podziwiane firmy świata.

Spotkania EUD i AME mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (nauka poprzez zabawę). Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów współpracujących z Fundacją. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski, a patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej.  

Nabór na zajęcia trwa do 18 września. Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków, harmonogram i informacja o miejscach spotkań dostępne są na stronie: www.wzieu.pl w zakładce „Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy” i „Akademia Młodego Ekonomisty” oraz na stronach internetowych:

AME www.gimversity.pl
EUD  www.uniwersytet-dzieciecy.pl