Biuro Karier Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Biuro Karier Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Misją Biura Karier jest promowanie studentów i absolwentów naszej Uczelni na trudnym rynku pracy, dlatego też organizujemy spotkania z pracodawcami, aby jeszcze w trakcie nauki mogli oni poznać wymagania stawiane przyszłym pracownikom.

Pomagamy kształtować umiejętności pozwalające na bycie konkurencyjnym na wymagającym rynku pracy. Zapraszamy już teraz do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach i warsztatach. Umożliwiamy zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego oferując programy ciekawych praktyk i staży. To szansa na poznanie praktycznych aspektów wiedzy zdobywanej podczas wykładów.


SIEDZIBA
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
budynek A, pokój 201

Strona www: www.zpsb.szczecin.pl