Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego działa od początku istnienia Uczelni czyli od 1 stycznia 2009 r. ZUT to uczelnia powstała z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie z Politechniką Szczecińska, tak więc oba Biura Karier również się połączyły. W swych macierzystych uczelniach Biura Karier działały od 2003 roku - doświadczenie zawodowe mają już duże.

Pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy poprzez:

 • prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych,
 • zapoznanie z technikami poszukiwania pracy orazstandardami rekrutacji,
 • powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych,
 • przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego,
 • informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy,możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe,
 • zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji,
 • prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów,

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez:

 • gromadzenie informacji o firmach działających w kraju,
 • pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy,
 • przeprowadzanie naboru i preselekcji na zlecenie pracodawcy,
 • organizowanie prezentacji firm na Uczelni oraz corocznych targów pracy "KARIERA"

SIEDZIBA
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Al. Piastów 48, pok. 410, 70- 311 Szczecin

Strona www: www.biurokarier.zut.edu.pl