Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Celem Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego jest pomóc studentom i absolwentom Uniwersytetu Szczecińskiego w przygotowaniach do aktywnego i skutecznego wejścia na rynek pracy po zakończeniu studiów lub nawet już w trakcie ich trwania.

Obok pozyskiwania wiedzy i praktycznych umiejętności, studia to czas na odbywanie praktyk, stażów, wolontariatu oraz podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji drogą uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach, warsztatach i kursach. Odpowiednio dobrane wszystkie te aktywności podnoszą wartość absolwenta na rynku pracy i zwiększają szanse na jej znalezienie!

Ponadto Akademickie Biuro Karier prowadzi stałą działalność w zakresie:

- doradztwa zawodowego indywidualnie i grupowo,
- dostarczania informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji,
- zbierania, klasyfikacji i udostępniania oferty pracy, staży i praktyk zawodowych,
- prowadzenia bazy danych studentów zgłaszających się w poszukiwaniu pracy,
- promowania idei Biur Karier.

SIEDZIBA:
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 12, pok. 235,
71-004 Szczecin
SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

Strona www: www.abk.univ.szczecin.pl/
Facebook: www.facebook.com/karieraus