Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego

Celem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.Oferta Inkubatora skierowana jest do osób o dużym potencjale wiedzy, kreatywności i innowacji, który odpowiednio zagospodarowany może stać się w przyszłości dominującym czynnikiem, wpływającym na rozwój gospodarczy naszego regionu.

  • udostępnianie powierzchni biurowej
  • doradztwo w prowadzeniu firmy
  • szkolenia i konsultacje
  • pomoc administracyjno-prawna
  • pomoc w pozyskiwaniu finansowania
  • promocja i reklama firmy

SIEDZIBA
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US
ul. Cukrowa 12/p. 235, 71-004 Szczecin

Strona www: www.inkubator.univ.szczecin.pl
Facebook:
inkubatorus